Адвокат Ралица Сиракова

Биография

Адвокат Ралица Сиракова

Адвокат Ралица Сиракова е родена през 1978г. в град Пазарджик. През 1996г. завършва Езикова гимназия „Б. Брехт” с профилирано обучение по немски език.

През 2001г. се дипломира като магистър по право в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, а през 2006г. придобива следдипломна квалификация по право на Европейския съюз към Софийския университет „Св. Кл. Охридски”.

От 2004г. е вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Работила е в сферата на гражданското, търговското, вещното, семейното и трудовото право, има богат опит в процесуалното представителство по граждански и търговски дела.

Контакти

България
гр.София,
ул. „Цар Асен” № 33Б, ап.3
тел.: 00359 888 355 793
факс: 00359 2 8175 113
ел. поща: rsirakova@gmail.com